Outplacement

Voor mensen die ondersteuning willen bij het doorlopen van het proces naar een andere werkkring door middel van individuele coaching. Met als einddoel een baan die alle mogelijkheden geeft de carrière bij een andere werkgever of in een nieuw gekozen richting voort te zetten.

Een coach wijst u graag op de factoren die positieve rol hierbij kunnen spelen:

Succesbevorderende factoren

Aanpak:
Het op maat gesneden en intensieve outplacementtraject bestaat uit de volgende fasen:

  • Afscheid nemen
  • Persoonlijke analyse (inclusief psychologisch onderzoek)
  • Functie- en marktanalyse
  • Sollicitatie- en netwerktraining (inclusief workshops)
  • Coachingsgesprekken in de nieuwe functie

Waar nodig worden zowel werkgever als partner bij het proces betrokken.

Looptijd: wekelijkse gesprekken tot en met de proeftijd in de nieuwe functie. Het traject wordt gekenmerkt door grote zelfwerkzaamheid.

Aan de hand van een werkmap krijgt hij/zij een goed zicht op de kernvaardigheden, zwaktes, kennis en motivatie en daarmee op welke functies binnen welke organisaties goed passend zijn daarbij.

De rol van de coach is die van ‘partner in het proces’: tijdens de persoonlijke analyse vooral klankbord en spiegel. In de sollicitatiefase komt het accent te liggen op het stimuleren en ‘aanjagen’.